Betere Zorg door minder regels

De zorgsector staat de komende jaren voor een grote opgave: hoe de kosten in de hand te houden bij een steeds toenemende vraag en ook nog eens de kwaliteit te verbeteren van de geleverde diensten? Grote vraagstukken hebben zelden één oplossing en vergen stappen op meerdere niveaus. Als zorginstelling kunt u een bijdrage leveren aan de collectieve kostenbeheersing door uw eigen bedrijfsvoering en dienstverlening te verbeteren. Betere zorg voor hetzelfde geld, tevreden klanten en medewerkers. Een onmogelijke opgave? Wij zijn ervan overtuigd dat het kan. Daarvoor hebben wij het Lexnova Zorgmodel ontwikkeld met de
volgende uitgangspunten:

- De klant staat centraal
- Winst door minder regels en bureaucratie
- Optimale werkprocessen
- Gekwalificeerd en tevreden personeel
- Financieel gezonde bedrijfsvoering

Het Lexnova Zorgmodel koppelt deze uitgangspunten aan elkaar: het een gaat niet zonder het ander. We beginnen met waar het allemaal om draait: de klant. We onderzoeken de klantwensen en –ervaringen en we bespreken die met de medewerkers. Zo ontstaan oplossingen voor door de klant ervaren knelpunten. Uit ervaring weten we dat die vaak samenhangen met regels, bureaucratie en niet optimale werkprocessen. Die factoren leiden er toe dat medewerkers teveel tijd kwijt zijn aan papierwerk, wat ten koste gaat van de zorg. Het opruimen van obstakels geeft ruimte voor verbetering van de dienstverlening, hogere klanttevredenheid en werkplezier voor medewerkers. Die kunnen zich immers meer richten op dat waarvoor ze met hun baan gekozen hebben: het verlenen van zorg aan cliënten. Meer tijd en aandacht dus voor de klant en dat kost niets, want de benodigde tijd halen we uit minder rompslomp en betere werkprocessen.

Adviseurs, onderzoekers en managers van Lexnova: betrokken, creatief en professioneel. Samen met u maken wij het verschil!