Onze ambitie

De Nederlandse samenleving is in transitie. Regelgeving door de overheid, omgangsvormen van burgers en denkbeelden over collectieve en individuele verantwoordelijkheid zijn aan het veranderen. Dat heeft op allerlei manieren gevolgen voor lagere overheden en andere organisaties die dicht bij de burger staan. Advies- en onderzoeksbureau Lexnova heeft oog voor maatschappelijke veranderingen en helpt u om succesvol met deze veranderingen om te gaan. Wij weten uit ervaring wat veranderen met zich meebrengt. Of het nu gaat om transities in het sociale domein, de komst van de nieuwe Omgevingswet of een omslag in het onderwijsveld: wij denken, creëren en werken graag met u mee.


Adviseurs, onderzoekers en managers van Lexnova: betrokken, creatief en professioneel. Samen met u maken wij het verschil!