Implementatie Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet krijgen gemeenten, waterschappen en provincies meer ruimte om beleid te bepalen. Ook veronderstelt de wet meer onderlinge samenwerking van overheden en een andere benadering van de burger. Niet alle gevolgen van de Omgevingswet zijn al helder. Hoe die veranderingen er ook precies uit gaan zien, zeker is dat ze invloed hebben op uw organisatie en processen. Lexnova ondersteunt u graag bij het in kaart brengen van de gevolgen van de Omgevingswet voor uw organisatie op een wijze die bij u past, bijvoorbeeld door samen met u de agenda Omgevingswet of een programma Omgevingswet op te stellen. Maatwerk is steeds mogelijk en de keuze is aan u.

Gemeenten
Van gemeenten worden meer en andere keuzes verwacht. Zo dient de gemeenteraad straks alle onderdelen van de fysieke leefomgeving in zijn overweging te betrekken. Het omgevingsplan heeft een veel grotere reikwijdte dan het huidige bestemmingsplan. Er moeten veel meer onderwerpen in worden geregeld. Dat heeft behalve voor het bestuur grote gevolgen voor de werkwijzen in de organisatie. Deze veranderingen vormen bijna een tweede transitie, na een eerste in het sociale domein.

Waterschappen
Uiteraard blijven de waterschappen verantwoordelijk voor kwantiteit en kwaliteit van water. Maar deels verandert het instrumentarium. Een interessant onderwerp is bijvoorbeeld de veranderende regels rond lozingen, met gevolgen voor de relatie met andere overheden en het toezicht op de regels.

Behalve zo’n algemene inventarisatie kunnen projecten worden uitgevoerd. Denk aan het oefenen met de Omgevingswet in een pilot waaraan meerdere waterschappen en gemeenten deelnemen. Maatwerk is steeds mogelijk en de keuze is aan u.

Provincies
De provincies zijn bij uitstek de overheidsgeleding die bij kan dragen aan de versterking van de integraliteit. De provincie heeft een belangrijke rol bij instrumenten die het omgevingsbeleid ondersteunen (omgevingsvisie, programma’s en omgevingsverordening), bij instrumenten voor doorwerking (instructieregels en –besluiten) en in veel gevallen bij regels en toestemmingen die zijn gericht tot initiatiefnemers (omgevingsvergunning en projectbesluit).

Contact?
Lexnova beschikt over ervaren adviseurs en procesmanagers. Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem contact op via e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of via telefoon: 050 313 11 33. 
Voor meer informatie verwijzen wij ook naar de brochure  ‘Aan het werk met de Omgevingswet’. Dit is een publicatie van de Werkplaats Omgevingswet, waarvan Lexnova mede initiatiefnemer is.

Adviseurs, onderzoekers en managers van Lexnova: betrokken, creatief en professioneel. Samen met u maken wij het verschil!