Onderwijs

In het onderwijs is sprake van een wisselend aanbod van opleidingen. Afstemming tussen opleidingsaanbod en vraag vanuit de markt wordt maatschappelijk gezien steeds relevanter: opleidingen zonder voldoende arbeidsmarktperspectief hebben nauwelijks bestaansrecht. Lexnova is specialist in onderwijsland en brengt de werkelijke opleidingsbehoeften voor u in kaart. Bovendien speelt concurrentie tussen onderwijsinstellingen een steeds belangrijkere rol. Waarom verkiest de scholier hogeschool A boven hogeschool B? Een goed imago en een juiste positionering is hierbij van belang; het versterkt de positie van uw onderwijsinstelling en versterkt uw concurrentiekracht.

Onze specialisaties zijn (zie ook de linkerkant van dit scherm): onderzoek naar het marktpotentieel van (nieuwe) opleidingen, onderzoek naar imago en positionering en kwaliteitsmetingen (o.a. blokenquêtes en stage- en afstudeerevaluaties).

Adviseurs, onderzoekers en managers van Lexnova: betrokken, creatief en professioneel. Samen met u maken wij het verschil!