Aan de slag met de Omgevingswet met Noordwijk en Noordwijkerhout

De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben aan Lexnova de opdracht verleend voor het opstellen van een Plan van aanpak voor de implementatie van de Omgevingswet. Een mooi project om samen aan te werken.

Het Plan van aanpak geeft inzicht in de bestuurlijke en organisatorische gevolgen van de Omgevingswet voor Noordwijk en Noordwijkerhout, in aansluiting op de huidige organisatorische situatie in beide gemeenten. Het doel van het project is een goede, dat wil zeggen volledige voorbereiding op wat nu voorzienbaar is in het kader van de Omgevingswet. Door die voorbereiding zal de overgang naar de nieuwe beleids- en uitvoeringspraktijk soepel verlopen. In het Plan van aanpak worden concrete acties beschreven die de gemeenten gaan uitvoeren voorafgaande aan de invoering van de Omgevingswet. Tevens wordt een nulmeting gehouden, een impactanalyse uitgevoerd en samen met de colleges en raden van beide gemeenten de ambities bepaald.

Logo Gemeente Noordwijkerhout Gemeente Noordwijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adviseurs, onderzoekers en managers van Lexnova: betrokken, creatief en professioneel. Samen met u maken wij het verschil!