Wie zijn wij?
Een veranderende omgeving noodzaakt u uw beleid en organisatie steeds opnieuw tegen het licht te houden. Overheden hebben te maken met veranderende wetgeving en rollen, hogeronderwijsinstellingen met veranderende marktvragen. Lexnova is een advies- en onderzoeksbureau dat gemeenten, rekenkamercommissies, waterschappen, provincies en HBO-instellingen als klanten heeft.

Overheid

Lexnova helpt u de gevolgen van nieuwe regelgeving voor uw organisatie en werkprocessen in beeld te brengen. Wat betekent bijvoorbeeld de nieuwe Omgevingswet voor uw beleid en organisatie? Maar we adviseren ook over verbetering van uw dienstverlening door uit het perspectief van uw inwoners te kijken naar uw werkproces. Tweejaarlijks voeren we in samenwerking met MKB-Nederland een onderzoek uit naar gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven. Ook los daarvan voeren we burger- en ondernemerspeilingen uit. Voor positiebepaling van uw organisatie is beleidsevaluatie eveneens van belang. We helpen u uw beleid te updaten en voeren onderzoek uit namens rekenkamers naar bestaand beleid.

Onderwijs

Aan welke beroepsopleidingen heeft de maatschappij behoefte en wat zou een nieuwe opleiding moeten bieden? Lexnova onderzoekt voor hbo-instellingen het marktpotentieel. Dat levert input op voor de macrodoelmatigheidstoets en concrete aanbevelingen voor de inhoud en vorm van de nieuwe opleiding. Ook onderzoeken we het imago en de positionering van uw instelling en leveren we hands-on advies over hoe deze zaken te verbeteren waar nodig.

Adviseurs, onderzoekers en managers van Lexnova: betrokken, creatief en professioneel. Samen met u maken wij het verschil!